Tätorten Bålsta, som är centralort i Håbo kommun i Uppsala län, ligger nära Mälaren cirka 5 mil söder om Uppsala och 5 mil nordväst om Stockholm.

Trots att det bara bor cirka 13 000 invånare i Bålsta har orten ett bra serviceutbud eftersom den fungerar som centralort för hela Håbo kommun. Här finns till exempel både simhall, ishall, tennishall, friidrottsarena, bowlinghall, biograf och bibliotek, och i köpcentrumet Bålsta Centrum ligger drygt 30 olika butiker.

Strax utanför tätortsgränsen ligger Stridsledningscentralen Grizzly, en av det svenska försvarets två operativa stridslednings- och luftbevakningscentraler. StriC Grizzly organiseras under Luftstridsskolan, och sedan år 2009 ansvarar Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen vid Luftstridsskolan (LSS) för både stridsledning och luftbevakning.

Korta fakta om Bålsta

Koordinater 59°34′4″N17°31′47″Ö
Area 1 022 hektar
Folkmängd 13 138 (år 2015)
Landskap Uppland
Län Uppsala län
Domkrets Uppsala domsaga
Kommun Håbo kommun
Postnummer 746 XX
Riktnummer 171

Bålstas historia

Tätorten Bålsta har vuxit fram ur en by i Yttergrans socken, en by som omnämns i text redan år 1316 fast då med namnet Bardestum. Namnet härleds troligen ur det fornnordiska mansnamnet Bardhe.

Mellan år 1858 och 1903 var Bålsta tingsställe för Håbo härad, och orten blev en viktig knutpunkt med bland annat gästgivargård och – från och med år 1876 – järnvägsförbindelse tack vare linjen Stockholm-Västerås-Bergslagen som drogs genom Bålsta.

På 1920-talet började framväxten av ett stationssamhälle med butiker och vissa andra verksamheter att komma igång kring järnvägsstationen i Bålsta, men utvecklingen gick förhållandevis långsamt och i början av 1930-talet hade orten fortfarande färre än 350 bofasta invånare. Ett villasamhälle började växa fram och på 1950-talet byggdes de första större flerfamiljshusen.

Från mitten av 1960-talet byggdes industrin ut vilket också gjorde att invånarantalet ökade. De goda pendlingsmöjligheterna till Stockholmsområdet bidrog också med att locka folk att slå sig ned i Bålsta. Från att ha bestått av strax över 1 400 invånare år 1960 hade Bålstas befolkning ökat till strax under 5 000 personer år 1970.

Nu för tiden bor det cirka 13 000 personer i Bålsta och en stor del av den arbetande befolkningen pendlar till andra områden, inklusive Stockholm och Uppsala. Bålsta ligger vid E18 och är också den norra slutstation för pendeltågslinjen 35 från Västerhaninge/Nynäshamn. En ny järnvägsstation invigdes år 1996 och numera stannar regionaltåg på sträckan Stockholm-Västerås-Hallsberg-Göteborg här.