Håbo är en kommun i Uppsala län, med Bålsta som centralort.

Håbo beskrivs ofta som en pendlarkommun eftersom en så stor andel av den arbetande befolkningen jobbar någon annan stans än i Håbo, till exempel i Stockholm eller Uppsala. Den största privata arbetsgivaren i Håbo är Gyproc AB som tillverkar gipsskivor.

I Håbo kommun ligger bland annat Skoklosters slott och Biskops Arnö herrgård, samt Åbergs Museum som innehåller en av världens främsta samlingar av Disney-föremål.

Korta fakta om Håbo kommun

Koordinater 59°34′4″N17°31′47″Ö
Area 186,47 kvadratkilometer
Folkmängd 20 929 (år 2017)
Landskap Uppland
Län Uppsala län
Domkrets Uppsala domsaga
Kommun Håbo kommun

Tätorter

Åtta tätorter ligger inom Håbo kommun, och av dessa är centralorten Bålsta den absolut största med sina drygt 13 000 invånare.

Tätort Befolkning (31 dec 2015)
Bålsta 13 138
Slottsskogen 1 506
Skörby 1 220
Råby 924
Krägga 525
Söderskogen 378
Skärplinge 311
Häggeby och Vreta 261

Håbo kommun bildades vid kommunreformen 1971 och har sitt ursprung i Håbo landskommun från år 1952. Kommunens område motsvarar de fem socknarna Häggeby, Kalmar, Skokloster, Yttergran och Övergran som alla låg i Håbo härad.

Fågelsjön Hjälstaviken

Hjälstaviken är en sjö och våtmark som ligger i både Håbo och Enköpings kommun. Förr var den en vik av Mälaren, men numera är den en separat lerslättsjö.

Hjälstaviken är en av Sveriges mest berömda fågelsjöar och ligger i ett Natura 2000-område som skyddas av habitat- och fågeldirektivet. Sjön omgärdas av sankängar, åkermark och ädellövskog och lockar därför både sjöfåglar och skogsfåglar. Här kan man till exempel få se skäggmes, vattenrall och dvärgmås, samt häckande knölsvanar. Under hösten rastar tusentals grågäss och sädgäss här. Får den fågelintresserade finns både ett fågeltorn som ger bra överblick och en spång som gör det enklare att ta sig in i vassen.

Åbergs museum

Åbergs museum, som grundades av Lasse Åberg i början av 2000-talet, ligger i en ombyggd ladugård i närheten av Väppeby gård, Bålsta. Här kan man beskåda en av världens främsta samlingar av Disney-föremål, huvudsakligen från 1928-1938. Muséet innehåller också en hel del annat smått och gott, inklusive serieinfluerad konst av bland annat Pablo Picasso, Roy Lichtenstein och Andy Warhol.

Skoklosters slott

Skoklosters slott, som ligger på Skohalvön vid Mälaren i Håbo kommun, ägs sedan år 1967 av svenska staten och är delvis öppet för allmänheten under sommaren. Slottet räknas som ett av Europas främsta barockslott och är det största privatpalats som någonsin uppförts i Sverige. En permanent utställning om slottets byggnadshistoria finns i slottets bottenvåning.

På Skoklosters slott förvaras över 50 000 föremål av historiskt intresse, bland annat ett porträttgalleri med cirka 600 verk och en omfattande vapensamling som är en av Europas mest kända.

Under den del av året då slottet visas för allmänheten kan man också besöka slottsbutiken, café och lokaler för tillfälliga utställningar.

Norr om Skoklosters slott ligger den medeltida Skoklosters kyrka, som ursprungligen hörde till Sko kloster.