Området kring sjön Mälaren brukar kallas för Mälardalen. Mälaren och dess många anslutande vattendrag har ända sedan forntiden varit en viktig transportväg mellan Östersjökusten och inlandet, och det var i den här regionen som svearnas rike växte fram.

Mälardalen är inte något strikt begrepp utan används på ett flexibelt vis för trakterna i och kring sjön Mälaren, det vill säga delar av Uppland, Västmanland och Södermanland, och ibland även Örebrotrakten och kommunerna kring Hjälmaren i Närke.

Exempel på tätorter och kommuner i Mälardalen är Stockholm, Södertälje, Strängnäs, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Mariefred, Arboga, Köping, Sigtuna, Lindesberg, Hallstahammar, Enköping, Håbo, Bålsta, Kungsängen och Upplands-Bro.

En stark trend i Mälardalen är ökad befolkning och ökade önskemål om bra kommunikationer och samarbeten som knyter samman regionen så att det till blir enklare att bo, arbeta, studera och vara aktiv i olika delar av Mälardalen samtidigt, istället för att den enskilda individen eller familjen ska vara knuten till just bostadsorten. Redan idag har många viktiga steg tagits i denna riktning, bland annat tack vare Mälarrådet – ett samarbetsorgan för kommuner, landsting och regioner i Mälardalen. Mälarrådet bildades år 1992 och i skrivande stund deltar 55+ kommuner och fem landsting/regioner i samarbetet.

Mälarrådet arbetar för att skapa attraktiva livsvillkor för människor i både städer, byar och landsbygd i Mälardalen, samt för att öka Mälardalens konkurrensförmåga och hållbarhet i en global värld. Stor fokus ligger på infrastruktur, arbetsmarknad, bostäder och miljö, samt utbildnings-, kunskaps- och kompetensförsörjning.

Mälarbanan

Mälarbanan är en järnväg som hjälper till att knyta samma de olika delarna av Mälardalen, och som också är en viktig del av det nationella järnvägsnätet. I takt med att pendlandet till arbete och studier har ökat inom Mälardalen har Mälarbanan blivit en allt mer betydelsefull del i människors vardagsliv här, och den bidrar också till att hålla miljöbelastningen nere genom att erbjuda ett attraktivt alternativ till bilpendling.

Mälarbanan går norr om Mälaren, från Stockholms via Västerås till Hovsta (norr om Örebro). Den anslutande sträckan Jäderstruk-Frövi räknas också som en del av Mälarbanan.

Följande sträckor är dubbelspåriga:

  • Stockholm – Kolbäck
  • Valskog – Arboga
  • Ökna – Alväng
  • Frövi-Hovsta-Örebro

Anslutande järnvägslinjer

Som nämnts ovan är Mälarbanan en viktig del i det svenska järnvägsnätet och sex olika järnvägslinjer ansluter till Mälarbanan. Det rör sig om Västra stambanan, Ostkustbanan, Svealandsbanan, Sala-Oxelösund och Bergslagsbanan, samt Godsstråket genom Bergslagen.